بازدید و نشست هم اندیشی مهندس رجبی مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند با مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی برگزار گردید

روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ نشست هم اندیشی مهندس رجبی مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و هیئت همراه با آقای سید بهاالدین میرمحمدی ، مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی درمحل ساختمان آن امور برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی در این نشست طرفین ضمن گفتگو با یکدیگر در خصوص راهکارهای افزایش تعاملات فی مابین به بجث و تبادل نظر پرداختند.