۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اتمام موفقيت آميز تعميرات اساسي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند

تعميرات اساسي واحد هاي آيزوماكس ، هيدروژن ، آمين و آب ترش شركت پالايش نفت امام خمبني(ره) شازند با موفقيت و بدون هيچ گونه حادثه اي پايان يافت و در مدار توليد قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند مديرعامل شركت  در اين رابطه گفت: به حول و قوه الهي و با تلاش و زحمت كاركنان خدوم اين شركت ، تعميرات اساسي سه واحد از واحدهاي مهم پالايشگاه از تاريخ ۱۸/۲/۹۵ شروع و مطابق با برنامه زمان بندي شده به مدت ۲۴ روز بدون هيچ حادثه ناتوان كننده اي به پايان رسيد .
مهندس علي جمشيدي افزود هدف از تعميرات اساسي واحد هاي پالايشگاه ، بررسي وضعيت سلامت دستگاهها و تجهيزات پالايش در طي مدت كاركرد مداوم آنها مي باشد كه خوشبختانه در اين تعميرات اساسي توسط تيم فني اين شركت موفق به تشخيص ترك در يكي از راكتورهاي واحد آيزوماكس شدند كه به دليل كاركرد بيش از ۲۴ سال ، احتمال وجود چنين تركهايي مشابه در ساير شركتهاي پالايشي دور از انتظار نبوده ، لذا تيم فني شركت در حال بررسي راهكارهاي مناسب جهت تعمير آن و همچنين مكاتبه با شركت  سازنده  راكتور مي باشد.
وي در پايان با تشكر از همه همكاران گفت: با تمهيداتي كه توسط مهندسين صورت گرفته، از سرويس خارج بودن راكتور مذكور هيچ نقش منفي در روند توليدات اين شركت پالايشي ندارد.

overhaul95