انتصاب رییس خدمات فنی مهندسی شرکت پالایش نفت امام خمینی

به گزارش روابط عمومی شـرکت، طی حکمی،  آقای محسن محمدی بعنوان رییس خدمات فنی مهندسی شرکت  پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند منصوب گردیدند.

متن حکم به شرح زیر است: