سوابق کاری محسن محمدی

محسن محمدی ، متولد ۱۳۴۹، در حال حاضر، رئیس اداره خدمات فنی و مهندسی  شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) میباشند.

اطلاعات تماس:
تلفن: ۳۳۴۹۱۰۰۶ با پیش شماره ۰۸۶
آدرس ایمیل:

سوابق تحصیلی:

■   (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

■  لیسانس مهندسی شیمی- دانشگاه صنعت نفت اهواز، فارغ التحصیل در سال ۱۳۷۳

■  دیپلم ریاضی فیزیک:دبیرستان امام خمینی،کاشان، سال ۱۳۶۸

سوابق کار:

رییس اداره خدمات فنی و مهندسی
پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند
از بهمن ۱۳۹۶

■  کارمند محوطه واحدکت ریفرمر و بنزین سازی شرکت پالایش نفت اصفهان در سال ۱۳۷۴

■ کارمند محوطه و بردمن واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در سال ۱۳۷۶-۱۳۷۵

■  کارمند اداره مهندسی پالایش با عناوین ذیل:

■  مهندس واحد هیدروکراکر و هیدروژن ۱۳۸۲-۱۳۷۶

■  مهندس ارشد واحد هیدروکراکر و هیدروژن ۱۳۸۳-۱۳۸۲

■  مسئول مهندسی واحد هیدروکرکر و هیدروژن ۱۳۹۵-۱۳۸۳

■  رئیس اداره مهندسی پالایش ۱۳۹۶-۱۳۹۰

■ رئیس خدمات فنی و مهندسی: ۱۳۹۶ تاکنون

عضو کمیته های : فنی و بازرگانی، انرژی، قیمت گذاری و فروش فراورده ، دارایی های فیزیکی، کمیته استراتژیک، کمیته کاتالیست، راهبردی منازل سازمانی،  کمیته ورزش

دوره های آموزشی:

شرکت در دوره های تخصصی کاتالیستی و فنی مربوط به پالایشگاه به شرح ذیل:

  • دوره دانش فنی کاتالیستها:در کشور هلند-  سال ۱۳۸۲ به مدت یک هفته
  • دوره  JCCP: در کشور ژاپن –  سال ۱۳۸۴ به مدت دو هفته
  • دوره ارتقاء کیفیت محصولات پالایشگاهی: کشور ژاپن-  سال ۱۳۸۸ به مدت دو هفته
  • دوره اموزشی واحدهای جدید RCDو RFCC:  کشور چین- در سال ۱۳۹۰ به مدت دو هفته
  • بازدید از کارخانه تولید کاتالیست در کشور روسیه در سال ۱۳۹۱ بعنوان نماینده پالایشگاه(جهت بررسی و انتخاب کاتالیست)
  • بازدید از کارخانه تولید کاتالیست RFCC در کشور آلمان در سال ۱۳۹۶
  • بازدید از کارخانه تولید کاتالیست RCD در کشور چین در سال ۱۳۹۷

کسب عنواین تشویقی و ثبت مقاله:

■ دریافت نامه از طرف مدیر محترم پژوهش و فناوری مبنی بر پذیرش طراحی فرآیند جدید واحد بنزین سازی و درج در مجله علمی فرآیند نو در سال ۱۳۸۵

■ مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای واحد های هیدروکرکینگ پالایشگاهی در پژوهشگاه صنعت نفت، و درج در مرجع دانش و مجله علم نت

■ کارمند نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۹

یک دیدگاه در “سوابق کاری محسن محمدی

دیدگاه ها بسته شده است.