واحد پژوهش

اداره پژوهش و فناوری با تکیه بر دستاوردهای علمی و پژوهشی روز دنیا و با همکاری مراکز پژوهشی در جستجوی راهکارهای علمی برای حل مشکلات موجود و توسعه فناوری در راستای ارتقاء بهره وری کاهش ضایعات و افزایش سود می باشد. فعالیتهای پژوهشی در این اداره به شرح زیر است:
– شناسایی مشکلات و فرصتهای پژوهشی شرکت
– ارزیابی نیازهای پژوهشی
– پیگیری قرارداد با پژوهشگران توانمند داخلی
– اطمینان از تحویل خروجی پروژه پژوهشی به ذینفعان با ارزش مورد انتظارشرکت.
اولین گام هر فعالیت پژوهشی شناخت نیاز شرکت می باشد تا پس از ارزیابی نیاز، پروژه پژوهشی برای رسیدن به ارزش مورد انتظار ذینفعان اجرا شود.زمینه اصلی کارهای اداره پژوهش در سطح شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازندشامل سه بخش میباشد:
۱- نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی
نیازهای شرکت به دو دسته مشکل یا فرصت تقسیم می شوند. برای حل مشکل یا پیگیری فرصت باید پروژه ای تعریف و انجام پذیرد تا محصول، خدمات یا نتیجه ای که برای شرکت ارزش دارد، بدست آید.
۲- تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری
به منظور اطمینان از موفقیت پروژه های پژوهشی، گزارش ارزیابی نیاز شرکت توسط قرارداد خرید خدمات مشاوره تهیه و جهت تصمیم گیری برای اضافه شدن به سبد پژوهش شرکت به شورای پژوهش ارائه می‌شود. پس از تایید شورا، تمهیدات خرید خدمات و انعقاد قرارداد اجرا میشود. پیگیری فرآیند پایش و کنترل فنی اجرای فرآیندها و اخذ نتایج هر یک از پروژه‌ها به منظور حصول اطمینان از تکمیل نتایج و تحویل اقلام قابل تحویل براساس برنامه کسب و کار پروژه، قراردادها، مستندات، پرداخت متناسب با پیشرفت پروژه و همچنین تصفیه حساب با مجری توسط اداره پژوهش و فناوری انجام می‌گردد.
۳- تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
درخواست پروژه دانشجویی بر اساس موضوعات مصوب در سبد پژوهش یا در راستای اولویتهای پژوهشی شرکت توسط دانشجو انجام میشود. موضوع پیشنهادی جهت بررسی به کارشناسان مرتبط ارسال و پس از تأیید انطباق موضوع با اولویتهای مذکور، دانشجو شرح تفصیلی موضوع را تکمیل و به اداره پژوهش و فناوری ارسال می نماید. در صورت تأیید شرح تفصیلی توسط کارشناسان فنی و سپس شورای پژوهش، قرارداد، ثبت و امضاء خواهد شد.

این بخش در دست تهیه و تکمیل است…

رییس واحد:

فدوی، امید

اطلاعات تماس

Tel/تلفن:  ۳۳۴۹۲۹۳۴ (با پیش شماره  ۰۸۶)
Email/پست الکترونیکی: fadavi@ikorc.ir

سوابق کار

شروع به کار در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند -۱۳۸۰
کارشناس واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر در مهندسی پالایش(۱۳۸۸-۱۳۸۰)
مسئول مهندسی واحدهای RCD&RFCC در مهندسی پالایش(۱۳۹۳-۱۳۸۸)

اطلاعات بیشتر…

تحصیلات

کارشناسی مهندسی شیمی – ۱۳۷۵ دانشگاه نفت
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی اصفهان

روسا یا سرپرستان پیشین:

عزت ا… غلامی ۱۳۹۶-۱۳۹۴
حمید عبدلی ۱۳۹۴-۱۳۹۲
حشمت نجاتی ۱۳۹۲-۱۳۹۰