حضور گروههای جهادی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند جهت ترمیم رودخانه ها و آب روها و کمک به سیل زدگان

با توجه به بارشهای سیل آسای اخیردر سراسر کشور و به تبع آن در استان مرکزی در اقدامی هماهنگ کارگروه جهادی شرکت پالایش نفت

ادامه