از مهندس رجبی مدیرعامل پالایشگاه در مراسم از تجلیل از مدیران دستگاه های نفتی و غیرنفتی استان مرکزی تقدیر شد

مراسم تجلیل از مدیران دستگاه‌های نفتی و غیر نفتی استان مرکزی با حضور نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، پزشگ نیا مدیرکل پدافند غیرعامل،

ادامه