آیین تکریم مدیر سابق و معارفه مدیر جدید منابع انسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند برگزار گردید

آیین تکریم مدیر سابق و معارفه مدیر جدید منابع انسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور مهندس رجبی مدیرعامل و مدیران

ادامه