۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

تغيير نام “پالايشگاه شازند اراك” به “شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند”

arak_6925

بر اساس مصوبه هيات مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نام شركت پالايش نفت شازند اراك به شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند تغيير يافت. به گزارش روابط عمومي اين شركت، بر اساس پيشنهاد اين پالايشگاه و تصويب اين پيشنهاد در هيات مديره شركت ملي پالايش و پخش و استناد به نامه اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، نام شركت پالايش نفت شازند اراك به نام رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)، تغيير يافت. شايان ذكر است اين پالايشگاه بعنوان اولين شركت پالايشي پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي تاسيس شده است و كاركنان اين شركت افتخار دارند كه اولين پالايشگاه عصر انقلاب بنام امام خميني(ره) مزين و ثبت شد.

منبع: اينجا و اينجا