بازدید و نشست تخصصی شرکتهای دانش بنیان استان مرکزی از پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند ۲۰ نفر ازمدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی استان و شرکتهای تولید کننده قطعات پالایشگاهی با هماهنگی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی از پالایشگاه  شازند بازدید نمودند .
در این بازدید ابتدا نشست تخصصی با حضور مهندس غلامی جانشین مدیر عامل و مدیر عملیات و تنی چند از مدیران و روسای واحدهای عملیاتی و تعمیراتی پالایشگاه انجام شد که مدیران شرکتها پس از معرفی توانمندیهای خود ، در زمینه توانمندی و تولید قطعات موردنیاز پالایشگاهها و همچنین موانع پیش رو پرداختندکه پس از ۲ ساعت تبادل اطلاعات و مباحث فنی ، راه حلهایی در راستای استفاده بهینه از صنایع داخلی و دانش بنیان به جهت خودکفایی و استفاده بهتر از صنایع استان ارائه گردید و در پایان واحدهای عملیاتی را بازدید نمودند.