۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گزارش تصويري و حكم مدير عامل جديد شركت (علي نوربخش)

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، طی حکمی؛ آقاي علي نوربخش را به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت امام خمینی منصوب نمودند.

متن حکم به شرح زیر است:

002

گزارش تصويري: