گزارش تصویری و حکم مدیر عامل جدید شرکت (علی نوربخش)

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، طی حکمی؛ آقای علی نوربخش را به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت امام خمینی منصوب نمودند.

متن حکم به شرح زیر است:

002

گزارش تصویری: