گواهینامه ها

شرکت پالایش نفت امام خمینی علاوه بر تلاش وافر خود در تأمین بلا منقطع نیازهای منطقه به فرآورده های نفتی در گستره مدیریتهای کیفیت، زیست محیطی و  بهداشت حرفه ای و مشارکت در زمره شرکتهای پیشگام بوده و گامهای مؤثری  برداشته است.

شرکت پالایش نفت امام خمینی اولین شرکت نفت کشور است که گواهینامه ایزو ۹۰۰۲ را در سال ۱۳۷۸ دریافت کرده است. همچنین گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ در سال ۱۳۷۹  و نیز اولین شرکت پالایش نفت کشور که موفق به دریافت گواهینامه ۱۸۰۰۱ درسال ۱۳۸۰ گردید.

اخذ گواهینامه سیستم یکپارچه IMS بر اساس ISO 9001 ویرایش ۲۰۰۸ در سال ۱۳۸۲ نیز از دیگر افتخارات شرکت است که در پی تلاش و پیگیری مستمر مدیریت و پرسنل بدست آمده است.

همچنین برتری چشمگیر اقدامات مؤثر رعایت موازین زیست محیطی کشور توسط صنایع منجر به اعطای لوح صنعت سبز کشور در سال   ۱۳۸۲ از سوی سازمان محیط زیست به شرکت پالایش نفت امام خمینی گردید.

این اقدامات نشانه اهمیت دیدگاه مدیریت در جهت سالم سازی و توسعه پایدار منابع در کنار تولید با کیفیت می‌باشد.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱

گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵

گواهینامه استاندارد بنزین