۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گواهينامه ها

شركت پالايش نفت امام خميني علاوه بر تلاش وافر خود در تأمين بلا منقطع نيازهاي منطقه به فرآورده هاي نفتي در گستره مديريتهاي كيفيت، زيست محيطي و  بهداشت حرفه اي و مشاركت در زمره شركتهاي پيشگام بوده و گامهاي مؤثري  برداشته است.

شركت پالايش نفت امام خميني اولين شركت نفت كشور است كه گواهينامه ايزو ۹۰۰۲ را در سال ۱۳۷۸ دريافت كرده است. همچنين گواهينامه ايزو ۱۴۰۰۱ در سال ۱۳۷۹  و نيز اولين شركت پالايش نفت كشور كه موفق به دريافت گواهينامه ۱۸۰۰۱ درسال ۱۳۸۰ گرديد.

اخذ گواهينامه سيستم يكپارچه IMS بر اساس ISO 9001 ويرايش ۲۰۰۸ در سال ۱۳۸۲ نيز از ديگر افتخارات شركت است كه در پي تلاش و پيگيري مستمر مديريت و پرسنل بدست آمده است.

همچنين برتري چشمگير اقدامات مؤثر رعايت موازين زيست محيطي كشور توسط صنايع منجر به اعطاي لوح صنعت سبز كشور در سال   ۱۳۸۲ از سوي سازمان محيط زيست به شركت پالايش نفت امام خميني گرديد.

اين اقدامات نشانه اهميت ديدگاه مديريت در جهت سالم سازي و توسعه پايدار منابع در كنار توليد با كيفيت مي‌باشد.

گواهينامه ايزو ۹۰۰۱

ISO9001

گواهينامه ايزو ۱۴۰۰۱

ISO14001

گواهينامه ايزو ۱۸۰۰۱

ISO18001