۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

كاشت ۷۰۰ اصله نهال درخت در پالايشگاه امام خميني (ره)شازند باحضور مدير عامل

derakht1

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند مراسم باشكوه روز درختكاري وهفته منابع طبيعي در روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ باحضور مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس جمشيدي و جمعي از مديران و كاركنان شركت ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه برگزار شد.
مسئولين وجمعي از كاركنان پالايشگاه امام خميني (ره) شازند گرد هم جمع شدند تا ضمن گراميداشت هفته منابع طبيعي هركدام نهالي را در دل خاك بكارند وبراي آيندگان ميراثي گرانبها به جاي گذارند وسبزي اين صنعت راگسترش دهند. در اين مراسم تعداد ۷۰۰ اصله نهال درخت به مناسبت روز درختكاري وهفته منابع طبيعي در زمين ضلع جنوبي شركت واقع در مخازن ۲۲۰۳ روبروي گلخانه به وسعت ۱ هكتار كاشته شد وبه دامنه سبز پالايشگاه افزوده گرديد.