پایان انتقال “آرشیو اخبار” و اطلاعات سایت قبلی به سایت جدید

ikorc-old-archive
تغییر CMS پایگاه اطلاع رسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) از ۲۴ اسفند ۹۴ آغاز شد. در آن مقطع به دلیل در جریان بودن آزمون استخدامی و اهمیت در دسترس بودن سایت؛ دامنه موقتی ikorco.com برای نگهداری محتویات سایت قبلی ثبت گردید.

پس از تغییر میزبان وب؛ انتقال “آرشیو اخبار” و اطلاعات موجود در سایت قدیم به سایت جدید آغاز شد. هم اینک کلیه اخبار آرشیوی در پایگاه اطلاع رسانی شرکت منتشر گردیده است.

لازم به ذکر است که:

۱- در فرآیند “تبدیل اطلاعات”، محتوای معدودی از پستها بدلیل ناسازگاری با CMS جدید از دست رفته و یا فرمت آنها تغییر کرده است.

۲- علاوه بر انتقال اطلاعات از سایت قدیم؛ ۷۸ پست نیز از wayback و یا سایر سایتها استخراج و منتشر شده است.

۳- به دلیل کمبود فضای دیسک هاست قبلی؛ اغلب تصاویر پستهای قبلی حذف گردیده بود و لذا  انتقال آنها به هاست جدید ممکن نبود.

ikorc-old-archive2