در گذشت یکی از همکاران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند

مراسم با شکوه تشیع پیکر پاک همکار عزیزمان شادروان مرحوم کربلائی مراد غلامی  ازشرکت پالایش نفت امام
خمینی(ره) شازند روز شنبه مورخ ۸۹/۳/۱  با حضور جمع زیادی از مدیران ، مسئولین و همکاران ایشان  درآرامستان

اراک برگزار شد.