موفقیت فرهنگی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

فاطمه سلیمانی فرزند عباس از رئیس روابط عمومی  شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در مرحله نهائی مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان  استان مرکزی در رشته قرائت قرآن کریم در پایه چهارم دبستان به مقام دوم دست یافت .