۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت فرهنگي در شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند

فاطمه سليماني فرزند عباس از رئيس روابط عمومي  شركت پالايش نفت امام خميني شازند در مرحله نهائي مسابقات قرآن و معارف اسلامي دانش آموزان  استان مركزي در رشته قرائت قرآن كريم در پايه چهارم دبستان به مقام دوم دست يافت .