موفقیت فرهنگی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

محمد مشهد الکوبه فراهانی فرزند علیرضا کارمند  تعمیرات برق  شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در مرحله نهائی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان  استان مرکزی در رشته انشای نماز به مقام اول دست یافت .