۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت فرهنگي در شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند

محمد مشهد الكوبه فراهاني فرزند عليرضا كارمند  تعميرات برق  شركت پالايش نفت امام خميني شازند در مرحله نهائي بيست و ششمين دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامي دانش آموزان  استان مركزي در رشته انشاي نماز به مقام اول دست يافت .