۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

موفقیت فرهنگی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

محمد مشهد الکوبه فراهانی فرزند علیرضا کارمند  تعمیرات برق  شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در مرحله نهائی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان  استان مرکزی در رشته انشای نماز به مقام اول دست یافت .