آشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه ها در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند

روز گذشته سمینار طرح هدفمند کردن یارانه ها با حضور مهندس غفار پور معاونت اقتصادی سازمان اقتصادی و دارائی استان مرکزی و تعداد زیادی از همکاران به جهت آشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه ها برگزار گردید.