۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آشنايي با طرح هدفمند كردن يارانه ها در شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند

روز گذشته سمينار طرح هدفمند كردن يارانه ها با حضور مهندس غفار پور معاونت اقتصادي سازمان اقتصادي و دارائي استان مركزي و تعداد زيادي از همكاران به جهت آشنايي با طرح هدفمند كردن يارانه ها برگزار گرديد.