۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

منطقه مركزي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران شاهراه ارتباط انرژي كل كشور

منطقه مركزي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت در مجاورت پالايشگاه امام خميني (ره) شازند وظيفه اداره خطوط متعدد نفت خام و دیگر فرآورده هاي نفتي را در محدوده استانهاي لرستان، مركزي، همدان، اصفهان و قم را برعهده دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش به نقل از سيد حميد حسيني مدير منطقه مركزي شركت خطوط لوله و مخابرات: اين منطقه با ۱۷۰۰ كيلومتر خطوط لوله از ۴ تا ۲۶ اينچ وظيفه انتقال نفت خام وديگر فرآورده هاي نفتي را در پنج استان كشور برعهده دارد و به عنوان شاهراهي براي انتقال انرژي كل كشور محسوب مي شود.

وي همچنين افزود: اهميت اين منطقه در اين است كه روزانه ۱۳ ميليون ليتر بنزين يورو ۴ توليدي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند را از طريق مركز انتقال شازند به كلانشهرهاي تهران و كرج منتقل مي كند و اين مركز پس از ري مهمترين مركز خط انتقال نفت و فرآورده كشور با دو خط انتقال ۲۶ اينچ روزانه ۵۰۰ هزار بشكه نفت خام يعني ۲۶۰ هزار بشكه به پالايشگاه امام خميني (ره) شازند و ۲۴۰ هزار بشكه به پالايشگاه شهيد تندگويان تهران و تبريز منتقل مي كند.

مهندس حسيني ادامه داد: اين مركز شامل سه خط انتقال ۱۰ و ۱۲ و۱۶ اينچ است كه خطوط ۱۰ و ۱۶ اينچ براي انتقال فرآورده از آبادان به ري و خط ۱۲ اينچ براي انتقال فرآورده به استان همدان است.

همچنين محمدرضا ناطقي معاون مخابرات اين منطقه گفت: اين مركز مخابرات خط اصلي شمال به جنوب كشور است كه شامل ۲۰ ايستگاه مخابراتي و ۳۱۰ كيلومتر خطوط فيبرنوري است و به كل منطقه استان مركزي حتي به شركت گاز و شركت مخابرات اين استان سرويس مي دهد.