منطقه مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شاهراه ارتباط انرژی کل کشور

منطقه مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در مجاورت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند وظیفه اداره خطوط متعدد نفت خام و دیگر فرآورده های نفتی را در محدوده استانهای لرستان، مرکزی، همدان، اصفهان و قم را برعهده دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش به نقل از سید حمید حسینی مدیر منطقه مرکزی شرکت خطوط لوله و مخابرات: این منطقه با ۱۷۰۰ کیلومتر خطوط لوله از ۴ تا ۲۶ اینچ وظیفه انتقال نفت خام ودیگر فرآورده های نفتی را در پنج استان کشور برعهده دارد و به عنوان شاهراهی برای انتقال انرژی کل کشور محسوب می شود.

وی همچنین افزود: اهمیت این منطقه در این است که روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولیدی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند را از طریق مرکز انتقال شازند به کلانشهرهای تهران و کرج منتقل می کند و این مرکز پس از ری مهمترین مرکز خط انتقال نفت و فرآورده کشور با دو خط انتقال ۲۶ اینچ روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام یعنی ۲۶۰ هزار بشکه به پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند و ۲۴۰ هزار بشکه به پالایشگاه شهید تندگویان تهران و تبریز منتقل می کند.

مهندس حسینی ادامه داد: این مرکز شامل سه خط انتقال ۱۰ و ۱۲ و۱۶ اینچ است که خطوط ۱۰ و ۱۶ اینچ برای انتقال فرآورده از آبادان به ری و خط ۱۲ اینچ برای انتقال فرآورده به استان همدان است.

همچنین محمدرضا ناطقی معاون مخابرات این منطقه گفت: این مرکز مخابرات خط اصلی شمال به جنوب کشور است که شامل ۲۰ ایستگاه مخابراتی و ۳۱۰ کیلومتر خطوط فیبرنوری است و به کل منطقه استان مرکزی حتی به شرکت گاز و شرکت مخابرات این استان سرویس می دهد.