۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

ارتباط صنعت با دانشگاه گامی موثر در جهت پویایی و بالندگی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند

دكتر پاك رياست دانشگاه صنعتي اراك وجمعی از همکاران و اساتید اين دانشگاه در نشستی صمیمی با مدیر عامل پالایشگاه و دیگر مسئولین به بررسی مسائل و مشكلات پالايشگاه و ارائه آنها در قالب پروژه هايي صنعتي به دانشگاههاي سطح استان پرداختند.. .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در این نشست طرح هاي پروژه اي و تحقيقاتي پالایشگاه مطرح و با نظر اساتید محترم تصمیمات مهمی در جهت ایجاد حلقه های ارتباطی بین این پالایشگاه و دانشگاهها در جهت عملی نمودن پروژه های در دست اقدام پالایشگاه صورت پذیرفت.

مهندس شيرازي زاده مدیر عامل پالایشگاه گفت: خوشحالم كه در جمع اساتيد دانشگاه كه حق بزرگي را بر گردن ما دارند هستم و باعث افتخار است كه در راستاي يكي از اهداف شركت كه تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه است شاهد بازديد شما اساتيد گرانقدر هستيم و انشاء ا.. بتوانيم از تجربيات علمي و فني شما استفاده مطلوب را نماييم. وي گفت ارتباط صنعت با دانشگاه در حد بازديدهاي دانشجويي و ارسال مقاله ها از زمانهاي پيش مطرح بوده و امروز مي بايست اين ارتباط وسعت داده شود و تنها به اين بازديدها و مقاله ها بسنده نكرد. مهندس شيرازي زاده گفت:توسعه دانش در زمينه هاي فني و مهندسي در دانشگاها صورت نمي گيرد و بخش عظيمي از اين توسعه در صنعت شكل ميگيرد البته با كمك دانشگاهها.به همين دليل مي بايست ارتباط دانشگاه با صنايع تقويت گردد و اين امكان پذير نيست مگر اينكه دانشگاهها به سوي شركت هاي دانش بنيان بروند. چون نتيجه هاي دانشگاهي تا وارد صنعت نشوند توسعه نمي يابند و ما دنبال پيشرفت و موفقيت هاي بيشتر با همكاري دانشگاهها مي باشيم.

در این جلسه دكتر ديلمي از دانشگاه صنعتي اراك با اشاره به فعاليهاي علمي و پژوهشي اين دانشگاه گفت علاوه بر اينكه دانشگاهها وظايف پژوهشي و آموزشي را بر عهده دارند،از سالهاي گذشته دو مركز تحقيقاتي مستقل در زمينه صنايع فلزي و معدني فعال نموده ايم و همچنين مركز تحقيقات برق با همكاري قطب كنترل صنعتي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي اخيرا فعاليتش را آغاز نموده و همينطوربه آغاز كار مركز تحقيقاتي صنايع آلومينيوم اشاره نمود. وي گفت علاوه برفعاليت در اين رشته ها، دانشگاه آمادگي اين رادارد كه در زمينه هاي مختلف بخصوص زمينه هاي تخصصي طي فعاليتهايي پژوهشي، مركر تحقيقاتي مستقلي را راه اندازي نمايد و تا كنون پرو.ژه هاي مختلفي در داخل و خارج از استان توسط اين دانشگاه انجام گرفته است.

درادامه دكترپاك كفت: دغدغه تمام صنايع و دانشگاهها اين است كه بتوانند بصورت كاربردي از تحقيقات خود استفاده نمايند و بصورت عملي نتيجه آن را ببينند و مشكلات و موانعي را كه در صنايع مطرح است حل نمايند. وي بيان داشت يكي از اهداف دانشگاه ما تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه بوده كه بايد بسترسازيهاي لازم صورت پذيرد تا اين شرايط محقق گردد و بصورت اجرايي و كاربردي با صنايع ارتباط برقرار گردد . ايجاد تجهيزات آزمايشگاهي مجهز،كارگاههاي پيشرفته و جذب هيات علمي بيشتر از جمله اقدامات صورت گرفته در اين راستا توسط اين دانشگاه مي باشد و هدف ما اين است كه بصورت علمي و اجرايي بتوانيم با صنعت ارتباط برقرار نماييم و مشكلات آن را حل كنيم.ضمن اينكه ما استراتژي جديدي را ايجاد نموده ايم كه كمك بزرگي را به صنايع استان مي نمايد و آن اين است كه از ظرفيت تمام دانشگاهها جهت تحقق اين امر استفاده شود نه تنها دانشگاه صنعتي اراك و اميدواريم اين جلسات بهانه اي شود براي تداوم ارتباط بين صنعت و دانشگاه.

در ادامه اين جلسه مشکلات موجود در سطح پالایشگاه مطرح گرديد تا همکاری هاي لازم توسط دانشگاه صورت پذیرد . در اين جلسه تحقیقات دانشگاهی بسیاری نام برده شد که بدلیل عدم وجود حلقه های ارتباطی بین دانشگاه و صنعت از آنها استفاده نشده و به فراموشی سپرده شده اند و همچنین از عدم اعتماد به تحقیقاتی که در خارج از داشگاههای مادر و بنام انجام می شوند سخن گفته شد و اینکه می توان با برقراری ارتباطی قوی تر با همین دانشگاه صنعتي اراک خیلی از مشکلات این پالایشگاه را بررسی و حل نمود.

در پايان اساتيد محترم از واحدهاي فاز يك و دو پالايشگاه بازديد نمودند.

خاطر نشان مي سازد اين جلسه چهارمين جلسه کمیته “ارتباط صنعت و دانشگاه” با اين پالايشگاه بود. . .