دریافت حکم “انتصاب هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های استان مرکزی” توسط روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی شازند

روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره)شازند در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در مراسم “روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات” موفق به دریافت حکم “انتصاب هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های استان مرکزی” از طرف استاندار محترم گردید.

روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره)شازند در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در مراسم “روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات” که با حضور مهندس مقیمی استاندار محترم و رئیس شورای روابط عمومی های استان و شرکت بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران اجرایی و روسای روابط عمومی های دستگاههای اجرایی استان مرکزی برگزار گردید موفق به دریافت حکم “انتصاب هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های استان مرکزی” از طرف استاندار محترم گردید. روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند این توفیق را حاصل تلاش همه همکاران سخت کوش و جزو افتخارات و اعتبار سازمانی پالایشگاه می داند و امیدوار است با ورود به عرصه جدید ارتباطات درون و برون سازمانی گامهای موثر و مهمی را در جهت همدلی،وفاق ملی و هماهنگی مدیران و مسئولین و همکاران درون سازمانی و مجموعه ادارات و مدیران و مسئولین استانی، همسو با اهداف عالی شرکت بردارد.