۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

دريافت حكم “انتصاب هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي هاي استان مركزي” توسط روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند

روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره)شازند در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ در مراسم “روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات” موفق به دريافت حكم “انتصاب هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي هاي استان مركزي” از طرف استاندار محترم گرديد.

روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره)شازند در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ در مراسم “روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات” كه با حضور مهندس مقيمي استاندار محترم و رئيس شوراي روابط عمومي هاي استان و شركت بيش از ۲۵۰ نفر از مديران اجرايي و روساي روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي استان مركزي برگزار گرديد موفق به دريافت حكم “انتصاب هيئت رئيسه شوراي روابط عمومي هاي استان مركزي” از طرف استاندار محترم گرديد. روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند اين توفيق را حاصل تلاش همه همكاران سخت كوش و جزو افتخارات و اعتبار سازماني پالايشگاه مي داند و اميدوار است با ورود به عرصه جديد ارتباطات درون و برون سازماني گامهاي موثر و مهمي را در جهت همدلي،وفاق ملي و هماهنگي مديران و مسئولين و همكاران درون سازماني و مجموعه ادارات و مديران و مسئولين استاني، همسو با اهداف عالي شركت بردارد.