مدیر ومعاونین اداره توسعه منابع انسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند با کارکنان واحد کنترل یک دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی ؛ مهندس فراهانی مدیر توسعه منابع انسانی به همراه معاونین اداره توسعه منابع انسانی در یک نشست صمیمانه با کارکنان پالایش یک (واحد کنترل یک ) دیدار و مشکلات معیشتی و سایر مسائل رفاهی آنان را مورد بررسی قرار داد.