جلسه آموزشی تشکیل ‌‌‌انجمن‌های صنفی کارکنان برای مدیران شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند برگزارشد.

جلسه آموزشی چگونگی تشکیل ‌‌‌انجمن‌های صنفی و کانون‌‌های مربوطه برای مدیران شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند  باحضور مداح موحدی مدرس و مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در سالن مدافع حرم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی ؛ در این جلسه مدیران و روسای شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند با فرآیند و چگونگی تشکیل ‌‌‌انجمن‌های صنفی و کانون‌‌های مربوطه، وظائف و اختیارات ‌‌‌انجمن‌های صنفی ،شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان ‌و نحوه ثبت و انحلال انجمن صنفی کارکنان آشنا شدند.