معارفه جناب آقای مهندس احسان نقوی به عنوان مدیر برنامه ریزی

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس مجید رجبی ، مدیرعامل محترم  ،
جناب آقای احسان نقوی به عنوان مدیر برنامه ریزی  شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند منصوب گردید .

روابط عمومی ضمن تبریک این انتصاب ، سلامتی و توفیق روزافزون در انجام وظایف محوله را برای ایشان آرزومند است  .