۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اختلال در سرويس پست الكترونيك شركت

بدينوسيله به اطلاع كاربران سايت مي رساند كه:

به دليل تغيير سرويس دهنده ميزبان وب

با اختلالاتي در ارسال و دريافت ايميل مواجه خواهيد شد.

اميدواريم ظرف مدت حداكثر  ۴۸ ساعت سيستم پايدار گردد.

با تشكر از همراهي شما عزيزان