اختلال در سرویس پست الکترونیک شرکت

بدینوسیله به اطلاع کاربران سایت می رساند که:

به دلیل تغییر سرویس دهنده میزبان وب

با اختلالاتی در ارسال و دریافت ایمیل مواجه خواهید شد.

امیدواریم ظرف مدت حداکثر  ۴۸ ساعت سیستم پایدار گردد.

با تشکر از همراهی شما عزیزان