همایش گرامیداشت مقام کار و کارگر و هفته بسیج کارگری در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند برگزار شد

به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند همایش روز کار و کارگر و هفته بسیج کارگری با

ادامه