اخذ جدیدترین ویرایش گواهینامه استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند علاوه بر تلاش وافر خود در تأمین بلامنقطع نیاز کشور به فرآورده‌های نفتی، در امر استقرار و توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت، محیط‌ زیست، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نیز در زمره شرکت های پالایش نفت پیشرو بوده و در این مسیر، گامهای عملی و موفقی برداشته است.
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، اولین شرکت پالایش نفت کشور است که گواهینامه استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9002) را در سال ۱۳۷۸ دریافت نموده است. همچنین اولین گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) خود را در سال ۱۳۷۹ و اولین گواهینامه استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001) را در سال ۱۳۸۰ دریافت نموده است.
در همین راستا اخذ آخرین و بروزترین گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9002) ویرایش ۲۰۱۵ ، استاندارد بین المللی سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) ویرایش ۲۰۱۵ و استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001) ویرایش ۲۰۱۸ در سال ۱۳۹۸ از شرکت TUV INTERCERT آلمان ، آخرین دستاورد افتخارآمیز شرکت در حوزه سامانه های مدیریتی بوده که در پی تلاش و پیگیری مستمر مدیریت و پرسنل شرکت بدست آمده و ناشی از نگاه ویژه مدیریت شرکت به توسعه پایدار منابع، ایمنی و سلامت کارکنان در کنار تولید با کیفیت می باشد.
اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی این دستاورد مهم را به مدیریت محترم و کارکنان خدوم شرکت تبریک عرض می نماید.