گزارش تصویری مدیر عامل – اورهال واحد RCD

مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) درباره روند مستمر و موثر کار در عملیات تعمیرات اساسی واحد RCD (واحد تصفیه هیدروژنی محصول ته مانده برج تقطیر اتمسفریک و خلا) توضیح می‌دهد: