۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

برگزاری همايش روانشناسي خانواده، تحولات بنيادين و چالش هاي پيش رو

همايش روانشناسي خانواده، تحولات بنيادين و چالش هاي پيش رو با موضوع کاربست تئوری انتخاب در هویت یابی و مدیریت تعارض برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و به همت امور بانوان شركت، همايش روانشناسي خانواده، تحولات بنيادين و چالش هاي پيش رو با موضوع کاربست تئوری انتخاب در هویت یابی و مدیریت تعارض با سخنراني جناب آقاي دكتر صاحبي بنيانگذار واقعيت درماني در ايران و عضو هيات علمي موسسه ويليام گلسر در محل سالن سينماي باشگاه خدمات اجتماعي شهر مهاجران برگزار گرديد.
در اين مراسم كه مهندس جمشيدي مدير عامل و تني چند از مسئولين پالايشگاه، روساي ادارات شركتهاي نفتي استان مركزي و خانواده ها حضور داشتند دكتر صاحبي به مدت چهار ساعت مباحثي تخصصي و راهبردي در خصوص هويت يابي افراد در جامعه و خانواده و چگونگي مديريت تعارض بين خانواده ها سخنراني كرد و در بخش دوم به سئوالات تعدادي از حاضرين در مراسم و مشكلات خانواده ها پاسخ گفت.

تصاویر همايش روانشناسي خانواده، تحولات بنيادين و چالش هاي پيش رو