موفقیت ورزشی دیبا خدا بخشی در سطح استان

سرکار خانم دیبا خدا بخشی فرزند علیرضا خدابخشی از کارکنان محترم اداره مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند موفق به کسب مقام اول استان در رشته شطرنج رده زیر شش سال شدند.

روابط عمومی پالایشگاه این موفقیت را به ایشان ، امور ورزش و خانواده محترم نفت تبریک می گوید.