۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت ورزشی ديبا خدا بخشي در سطح استان

سركار خانم ديبا خدا بخشي فرزند عليرضا خدابخشي از کارکنان محترم اداره مهندسي عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند موفق به كسب مقام اول استان در رشته شطرنج رده زير شش سال شدند.

روابط عمومي پالايشگاه اين موفقيت را به ايشان ، امور ورزش و خانواده محترم نفت تبريك مي گويد.