زمان واگذاری سهام پالایشگاه‌ها کوتاه می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیاناین که در بسیاری از کشورها واگذاری پالایشگاه‌ها ۱۰ تا ۱۵ سال زمانمی‌برد، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانوناساسی و همکاری دولت، روند واگذاری سهام پالایشگاه‌های کشور کوتاه می‌شود