آمادگی جایگاه ها برای عرضه سوخت به مردم

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر آمادگی جایگاه های شرکت ملی پخش برای عرضه فرآورده های نفتی در کشور گفت: با توجه به اقدام های انجام شده هم اکنون امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم در همه جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل کشور با هدف عرضه سه نرخی این فرآورده ها فراهم شده است.