عملیات تعمیرات اساسی واحد های ۱۲ و ۳۳ پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند آغاز شد.

عملیات تعمیرات اساسی واحد های ۱۲ و ۳۳ شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند از۵ خرداد ماه۱۴۰۳  با جذب ۶۰۰ نفر نیروهای بومی شهرستان شازندو  خارج از استان آغاز و به مدت ۱۸ روز ادامه خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی ، رئیس نگهداری و تعمیرات پالایشگاه گفت :  طبق  برنامه ریزی ها انجام شده و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با شرکت ملی پالایش و پخش ، عملیات تعمیرات اساسی ۲ واحد عملیاتی در این شرکت کلید خورد.

مهندس رضا قرخار در این باره گفت : «خوشبختانه  از یکسال قبل با برگزاری جلسات متعدد با مدیریت و هماهنگی های بعمل آمده ، این رویداد مهم در پالایشگاه کلید خورد و از سه روز پیش واحد های مربوطه از سرویس خارج و ازروز شنبه در اختیار اداره تعمیرات قرار گرفته است.

وی عنوان کرد : تعمیرات اساسی در واحدهای ۱۲ و ۳۳ بصورت دو شیفت صبح و شب در حال انجام است که در این راستا علاوه بر  ۶۰۰نفر از نیروی اورهالی همکاران شاغل در  پالایشگاه اعم از ستادی ،عملیاتی ،تعمیراتی ،  تدارکات کالا ،مهندسی و بازرسی  شبانه روزی  در این اورهال همکاری و کمک می نمایند .

مهندس قرخار در پایان افزود : در این تعمیرات اساسی به صورت کامل از توانمندی های داخلی استفاده شده است و هیچگونه وابستگی به خارج از کشور نخواهیم داشت.