حضور فعال شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند در بیست وهشتمین نمایشگاه نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی

به گزارش روابط عمومی : بیست وهشتمین نمایشگاه نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۳/۲/۲۲ به مدت ۴ روز در نمایشگاه بین اللملی نهران در حال برگزاری است که شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند حضور فعال دارد .

گفتنی است در این نمایشگاه ادارات مهندسی پالایش ،بازاریابی وفروش و مهندسی و پشتیبانی ساخت داخل حضور دارند.