دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شازند با مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شازند با مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازنددیدار وگفنگو کرد.

به گزارش روابط عمومی ؛ مهندس رجبی مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند در این دیدار گفت :نیروی انتظامی بازوی قدرتمند کشور در تامین امنیت است واقتدار آن مرهون تلاشهای بی وفقه و رشادت های سربازان غیور وپرسنل خدمتگزار نیروی انتطامی است.

مهندس رجبی امنیت را از مولفه های اصلی پیشرفت یک جامعه دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با برقراری امنیت نقش مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی ایفاد می نماید .

درادامه سرهنگ رضایی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شازند از تلاشهای مجموعه شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند در راستای تولید بنزین ومحصولات ویژه تقدیر وتشکرد .