بازدید مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند از مجموعه بزرگترین دهکده خیریه سلامت و توانبخشی آفتاب خاورمیانه در اراک

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند به همراه مهندس ابراهیمی مدیر مالی و هیات همراه از مجموعه بزرگترین دهکده خیریه سلامت و توانبخشی آفتاب خاورمیانه در اراک بازدید کردند

 به گزارش روابط عمومی ؛ در این بازدید مسئولین دهکده آفتاب ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری مجموعه پالایشگاه ،به ارائه گزارش جامعی ازمجموعه فوق پرداختند و در پایان از پروژه ها و اماکن مجموعه بزرگترین دهکده خیریه سلامت و توانبخشی خاورمیانه در اراک بازدید کردند

 گفتنی است مجموعه دهکده سلامت و توانبخشی آفتاب بعنوان بزرگترین مجموعه توانبخشی خاورمیانه است که در ابتدای منطقه خانه میران واقع شده واین مرکز  جهت نگهداری و توانبخشی بیماران اعصاب و روان،سالمندان،کودکان بی سرپرست و معلولین ذهنی در نظر گرفته شده است