جلسه هماهنگی شرایط اضطراری و مدیریت بحران  شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ؛در این جلسه مهندس رجبی حضور شرکت های بزرگ نفتی در این منطقه را به لحاظ امنیتی ، ایمنی و پدافند غیرعامل بسیار مهم ارزیابی کرد و بر لزوم هوشیاری و هماهنگی های لازم تأکید کرد.

وی فزود :امروز باید در برابر تهدیدات جدید دفاع جدید و متناسب با همان تهدید را داشته باشیم و بنابراین با شناخت تهدید و ظرفیت های خود باید راهبردهای خاصی برای مقابله با اینگونه تهدیدات داشته باشیم.

در ادامه مهندس غلامی مدیر عملیات بیان داشت :مدیران ، مسئولان و کارشناسان مربوطه باید درراستای مقابله با تهدیدات آمادگی لازم را داشته باشند و  با رعایت اصول ایمنی،حراست و پدافند غیرعامل ، با پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، در هنگام وقوع چالش ها نیز آمادگی لازم را داشته باشند تا تصمیمات مقتضی و مناسب را اتخاذ نمایند.

در ادامه مهندس شهنازی رییس بهداشت ،ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل نیر اضافه کرد :شناسایی ماهیت و جنس تهدید و همچنین شناخت حوزه های تهدید و بررسی محیط داخلی و خارجی شرکت می توانند باعث کاهش آسیب به مجموعه شود .

درپایان جلسه هریک از اعضا به منظور بررسی نقاط قابل بهبود در شرایط اضطراری و مدیریت بحران  ‍پیشنهادات را مطرح نمودند و پس از جمع بندی و تنظیم صورتجلسه مقرر شد جهت پیگیری و رفع موانع موجود به ادارات مرتبط ارجاع گردد.