اقدام خداپسندانه اهدای خون توسط کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی انجام شد

با استقرار پایگاه سیار انتقال خون در محل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، همکاران نیکوکار و نیک اندیش پالایشگاه، به یاری هم نوعان نیازمند خود شتافتند و در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی با مساعدت مهندس رجبی مدیرعامل و هماهنگی های صورت پذیرفته بین ادارات دست اندرکار و در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و مشارکت های اجتماعی و همچنین باتوجه به نیاز مبرم مراکز درمانی و بیمارستانها به انواع گروه های خونی – به ویژه در فصل سرد- سال، با استقرار پایگاه سیار انتقال خون در محل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، پرسنل متعهد و خداجوی پالایشگاه با نیت خداپسندانه و به صورت داوطلبانه در اقدام حیاتی و انسان دوستانه اهدای خون مشارکت کردند . 

این گزارش می افزاید ایستگاه سیار انتقال خون در روزهای ۲۲ و ۲۴ آبان ماه سال ۱۴۰۲ با استقرار در مقابل مراکز سلامت پالایشگاه، پذیرای همکاران شرکت برای اهدای خون بود و کارکنان مؤمن و ایثارگر پالاشگاه با حضور گرم و پرشور خود در این سنت نیک اجتماعی ، برگ زرین دیگری را بر کارنامه ایثارگرانه خویش افزودند.