مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بازدید به عمل آوردند

امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ مهندس رجبی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ، آقایان غلامی، چراغی،ابراهیمی و کوهی از ناحیه صنعتی پالایشگاه بازدید به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی در این بازدید یکروزه ، مهندس رجبی و اعضاء هیئت مدیره از نزدیک در جریان روند اقدامات و فعالیت های واحدهای مختلف و فرآیند تولیدات این قطب بزرگ صنعتی قرار گرفتند .

این گزارش می افزاید مهندس رجبی و اعضاء هیئت مدیره در جلسه ای که به همین منظور در دفتر مدیریت شرکت برگزار شد ، شرکت نمودند و مهندس رجبی گزارش مبسوطی از وضعیت فعلی پالایشگاه ارائه نمود .

 و در ادامه مهندس رجبی و هیئت مدیره پالایشگاه ضمن بررسی روند اقدامات و فرآیندهای  شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، بر لزوم استمرار تولید و افزایش کیفیت و کمیت محصولات استراتژیک پالایشگاه تأکید نمودند و در خصوص اقدامات و برنامه های آینده شرکت ، با یکدیگر به تبادل نظر و هم اندیشی پرداختند .