سوابق کاری عباس رجبی

عباس رجبی در حال حاضر رییس برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) میباشد

اطلاعات تماس

تلفن : ۳۳۴۹۱۷۰۴ باپیش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی : rajabi.a@ikorc.ir

سوابق کار

ازسال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴ واحد مخازن

از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۹کارمند ارشد برنامه ریزی تولید

ازسال ۱۳۹۹ رئیس اداره برنامه ریزی تولید واختلاط مواد نفتی

تحصیلات

کارشناس ارشد مهندسی صنایع