لیست اسامی برندگان و جوایز مسابقات انرژی

با تقدیر و تشکر از مدیر عامل محترم و مدیریت انرژی شرکت اسامی برندگان مسابقه انرژی براساس قرعه کشی به شرح ذیل اعلام میگردد که آقایان میتوانند جهت دریافت جوایز خود به روابط عمومی (مسجد آقای خسروی) مراجعه نمایند.

برندگان دوچرخه

حبیب توکلی

محمد شاه مرادی

محمد فرهادیان

برندگان پاور بانک و اسپیکر

میلاد خسروی

حمید لبافی

حسین جیریایی

غلامرضا یوسفی

عباس سامعی

ابوالفضل رضایی

حمید خاکی نژاد

مجید جلایی

امیر خیری اوروند