۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

ليست اسامی برندگان و جوايز مسابقات انرژي

با تقدير و تشكر از مدير عامل محترم و مديريت انرژي شركت اسامي برندگان مسابقه انرژي براساس قرعه كشي به شرح ذيل اعلام ميگردد كه آقايان ميتوانند جهت دريافت جوايز خود به روابط عمومي (مسجد آقاي خسروي) مراجعه نمايند.

برندگان دوچرخه

حبيب توكلي

محمد شاه مرادي

محمد فرهاديان

برندگان پاور بانك و اسپيكر

ميلاد خسروي

حميد لبافي

حسين جيريايي

غلامرضا يوسفي

عباس سامعي

ابوالفضل رضايي

حميد خاكي نژاد

مجيد جلايي

امير خيري اوروند