همدردی با آقایان علیرضا و شمس اله غفوری

بازگشت همه بسوی اوست

همکاران گرامی آقایان  علیرضا و شمس اله غفوری

با کمال تاسف و تاثر در گذشت پدر گرامیتان را به شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان معزز از درگاه باریتعالی صبری جزیل آرزو مندیم.

روابط عمومی
شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند