۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

همدردی با آقايان عليرضا و شمس اله غفوري

بازگشت همه بسوي اوست

همكاران گرامي آقايان  عليرضا و شمس اله غفوري

با كمال تاسف و تاثر در گذشت پدر گراميتان را به شما وخانواده محترم تسليت عرض نموده

براي آن عزيز سفر كرده علو درجات و براي بازماندگان معزز از درگاه باريتعالي صبري جزيل آرزو منديم.

روابط عمومي
شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند