۰۳ فروردین ۱۳۹۸

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

همدردی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید

خانواده محترم بذرافکن

با اندوه فراوان مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومان آرامش و برای بازماندگان گرانقدرش صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مهندس سعید محجوبی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید

شرکت ملی پخش و پالایش