امضا تفاهم نامه مشترک برای اجرای مدلسازی و بهینه سازی  مصرف انرژی در ۱۵ کوره ی درشرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند

دیروز در حاشیه بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهم نامه ای میان شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.

به گزارش روابط عمومی  ، بر اساس این موافقت‌نامه پژوهشگاه صنعت نفت مقرر شده تا نسبت به اجرای مدلسازی و بهینه سازی  مصرف انرژی در ۱۵ کوره ی در شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند ظرف مدت یکسال اقدام نمایند .