فرایند اخذ مدارک و انجام تست روانشناسی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مدرک دیپلم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند انجام شد

امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ فرآیند اخذ مدارک و انجام تست روانشناسی پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدامی مقطع دیپلم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی منابع انسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند مدارک پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدامی مقطع دیپلم پالایشگاه را در محل مجتمع آموزشی ورزشی شرکت اخذ و تست روانشناسی نامبردگان را انجام داد . همچنین پذیرفته شدگانی که مشمول خانواده های شهداء و ایثارگر بودند، مدارک خویش را به مددکاری شرکت تحویل دادند.

این گزارش می افزاید پیش از این، پس از موافقت مهندس رجبی مدیرعامل شرکت، آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور داوطلبین دیپلم در راستای جذب نیروهای خدماتی مورد نیاز ، در محل دانشگاه پیام نور اراک برگزار گردید .فرآیند برگزاری این آزمون استخدامی، از اول شهریور آغاز گردید و یک هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون شرکت نمودند.