ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۰۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۰۱

تحت عنوان مقاوم سازی استراکچر مربوط به توربین، گیربکس و تجهیزات روغن کاری کمپرسورهای C-140 A/B/C

مهلت شرکت در مناقصه تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ میباشد.