۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

فروش اسناد مناقصه شماره RND-9418057-MY

مناقصه دو مرحله ای شماره RND-9418057-MY

تحت عنوان خرید P/F”SCHNEIDER” PMS SYSTEM

فایل همراه

مهلت شرکت در مناقصه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶