۱۰ فروردین ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مناقصه

1392631234234234

روند شرکت در مناقصات

*متقاضیان صرفا در مناقصاتی می توانند شرکت نمایند که در مرحله ارزیابی کیفی مناقصه گران میباشد.

بدین صورت که:

پس از درج آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌ در پایگاه اینترنتی این شرکت، متقاضیان مدارک مورد نیاز را که بر روی سایت قرار گرفته دانلود و پس از تکمیل مدارک مطابق موارد درخواستی، آنها را به آدرس ذکر شده در آگهی ارسال می نمایند.

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از ارزیابی کیفی متقاضیان و تعیین اسامی واجدین شرایط صلاحیت دار، با ارسال نامه و ارائه رمز دانلود، از آنان جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

*فروش (توزیع) اسناد مناقصه صرفا مربوط به شرکتهایی میباشد که قبلا در مرحله ارزیابی کیفی شرکت نموده و دعوتنامه دریافت اسناد به همراه رمز مربوطه برای آنان ارسال شده است.

کلیه مطالب مرتبط با مناقصات در این پایگاه اطلاع رسانی؛ در قسمت بایگانی موضوعی؛ در دسته بندی مناقصه قرار دارند.

مطالب مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران در  “بایگانی ارزیابی کیفی مناقصه گران” و مطالب مربوط به عرضه اسناد مناقصه در “بایگانی فروش اسناد مناقصه” قرار دارند.