۱۰ فروردین ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

دریافت فایل

در این صفحه، لینک فایلهای قابل دریافت (دانلود) قرار دارد.

مناقصات

فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار

fehrest-kootah

راهنمای تکمیل و تحویل پاکات

rahnama

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

shive-name1

شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات

shive-name2

دستورالعمل و مقررات ایمنی ویژه پیمانکاران

imeni-pey

شرایط عمومی قراردادهای خدماتی شرکت

omumi

استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان یا سازندگان کالا

sazandegan

استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی

peimankaran

بروشور سال ۹۵

صفحات ۱ الی ۴

catalog95-1

صفحات ۵ الی ۸

catalog95-2

لوگوی امور زنان و خانواده

logo-for-women2